Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd y wybodaeth rydych wedi ei darparu yn cael ei roi i drydydd parti na sefydliadau eraill, a bydd yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi ynglŷn â newyddion a gweithgareddau’r bwrdd iechyd a fydd o ddiddordeb i chi o bosibl. Mae gennych chi’r hawl i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni a gofyn am gael tynnu eich manylion oddi ar y rhestr bostio.

We will process your data in accordance with the Data Protection Act. The information you have provided will not be given to third parties or other organisations and will be used to contact you about health board news and activities that you may be interested in. You have the right to opt out at any time by contacting us and asking for your details to be removed from the mailing list.

Eich data

Your information